Korting geven in Wooceommerce kan op veel manier, meestal gebruik je een plugin, maar soms wil je gewoon iedereen in een bepaalde gebruikers rol, (resellers) bij voorbeeld. ALs dat het geval is dan is dit de manier en heb je geen plugin nodig.

Hiermee krijgen alle klanten met een bepaalde rol 10% korting, ELK en ELK keer dat ze met u winkelen.

De code =>
Zoals altijd gaat de code in het function.php-bestand van je childthema. U moet de rolnaam op regel 8 definiëren en u kunt de tekst die wordt weergegeven in de winkelwagen & afhandeling op regel 16 wijzigen. U kunt de kortingspercentage op regel 12 wijzigen. Veel plezier 🙂

// apply discount for a specific user role
add_action( 'woocommerce_cart_calculate_fees', 'bdev_discount_based_on_user_role', 20, 1 );
function bdev_discount_based_on_user_role( $cart ) {
  if ( is_admin() && ! defined( 'DOING_AJAX' ) )
    return;

  // only for your specific user role
  if ( ! current_user_can('your-user-role-here') )
    return;

  // discount percentage
  $percentage = 10;
  $discount = $cart->get_subtotal() * $percentage / 100;
  
  // apply the discount
  $cart->add_fee( sprintf( __("Hier uw tekst voor de korting (%s)", "woocommerce"), $percentage . '%'), -$discount, true );
}

Deze code is getest met WP versie 5.2 en WC 3.6.3

Reageer

Voer alstublieft uw commentaar in!
Please enter your name here